Alerty i ostrzeżenia.

System analizuje w sposób ciągły spływające dane i w chwili stwierdzenia anomalii w działaniu monitorowanego urządzenia podejmuje decyzję o potrzebie podjęcia dalszych działań. ~

Możliwe przykładowe scenariusze:
– stwierdzone odchylenia powodują uruchomienie alarmu i powiadomienie osób odpowiedzialnych za obsługę danego urządzenia/punktu,
– odchylenie jest cykliczne i system wydłuża czas tolerancji wystąpienia nieprawidłowości (sytuacja występuje najczęściej podczas zatowarowania),
– urządzenie traci komunikację z systemem, możliwa awaria, natychmiastowe powiadomienie o zaistniałej sytuacji,
– urządzenie stopniowo zwiększą ilość zużywanej energii, system poinformuje o tym stosownym ostrzeżeniem oraz sugestią podjęcia działań zaradczych.

Mechanizm sztucznej inteligenci na podstawie gromadzonych danych dokonuje ciągłych korekt działania algorytmów względem konkretnych monitorowanych urządzeń minimalizując występowanie zbędnych alertów.

Sytem umożliwia także budowanie struktury powiadomień, która umożliwia budowanie wielopoziomowej odpowiedzialności osób technicznych lub kierowników obiektów. Zabezpiecza to firmę przed sytuacją, gdy pracownik pierwszej linii nie podejmuje działań i jest konieczność powiadomienia kolejnej osoby mogącą podjąć interwencję.